SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Sagax Informatikai, Szervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságban elindult a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból témogatott alkalmazott kutatás-fejlesztési projekt. A project célkitűzése egy szállítható, telepíthető VHF/UHF sávú RF felderítő és követő berendezés kifejlesztése drón (UAV)detektálás céljára. A kutatás-fejlesztési project célja egy valós piaci igényként megjelent rádió felderítő berendezés kifejlesztése és kis szériás sorozatgyártásának előkészítése valamint piacra vitele és értékeszítése.

A végfelhasználói igények egy alapvetően kézi (handheld) berendezést céloztak meg, de a hordozható (man portable) kivitel tűnik reálisnak az alkalmazási körülmények (katonai, terepi használat) figyelembevételével. A project műszaki célkitűzése tehát egy katonai felhasználási körülményeknek is eleget tevő konstrukciójú, egy ember által szállítható, telepíthető és használható, VHF/UHF sávú felderítő és iránymérő berendezés létrehozása. A kifejlesztendő termék egy elektronikus mérőműszer, amely az antennarendszer és mechanikai szerelvények, elektronikus részegységek, nyomtatott áramköri kártyák valamint az ezeket működtető szoftveres algoritmusok formájában jön létre. A berendezés rendszertechnikai kialakításánál és alapvető műszaki paramétereinek meghatározásánál figyelembe kell venni azt, hogy lehetőleg egy termékcsalád megalapozó tagjaként a kifejlesztett részegységek különböző konfigurációk összeállítására legyenek alkalmasak, és magukban hordozzák a későbbi továbbfejlesztési és rendszerintegrációs lehetőségeket. Ugyanakkor szem előtt kell tartani a konkrét vevői, végfelhasználói igényeket és a műszaki paraméterek és a megbecsülhető árszint figyelembevételével. A projekt során kifejlesztett terméket elsősorban katonai, nemzetbiztonsági feladatokra lehet felhasználni.

A kutatás-fejlesztési projekt tervezett megvalósítása 2019.01.01. -től 2020.02.31. -ig tart és összköltsége 101 millió forint, melyet a Magyar Állam több mint 66 millió forinttal támogat.

További információ: Dr. Eged Bertalan +36-1-388-9725, bertalan.eged@sagax.hu


Follow us on your favourite social media

Facebooktwitterlinkedinyoutube